Кафедра Аеронавігаційних Систем
ННІАН НАУ
Hаша гордість

Про кафедру АНС

Авіаційна галузь — одна з провідних галузей науки і техніки в усьому світі. Кафедра аеронавігаційних систем готує висококваліфікованих фахівців для відповідальнішої галузі авіації — аеронавігаційного обслуговування, яке здійснюється на всіх етапах польоту повітряного корабля з метою організації повітряного руху, радіотехнічного забезпечення польотів, надання аеронавігаційної та метеорологічної інформації відповідно до законодавства України, стандартів і рекомендованої практики ІCAO та вимог EUROCONTROL.

Кафедра є випусковою для студентів, що навчаються у галузі знань «27. Транспорт» з спеціальністю (напрямом підготовки) «Авіаційний транспорт» за наступними спеціалізаціями:

Навчання ведеться англійською чи українською мовами, що значно підіймає рівень конкурентоспроможності наших випускників.

Крім того, кафедра приймає на навчання студентів-випускників з освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст», «Магістр»

Однією з основних тенденцій розвитку авіаційної техніки є активний розвиток безпілотної авіації. Вперше в 2014 році кафедрою АНС розпочато навчання фахівців з проектування, експлуатації безпілотних авіаційних систем. Студенти, що обирають цю кваліфікацію, крім одержання фахової підготовки з технології проектування і експлуатації безпілотних авіаційних систем, отримують додаткові навички програмування і адміністрування комп’ютерних систем з отриманням кваліфікації інженера комп’ютерних систем і інженер-дослідник комп’ютерних систем та автоматики в рамках освітньо-кваліфікаційних рівнів «Cпеціаліст» і «Mагістр» відповідно.

Кафедра була створена у 1986 році, внаслідок об’єднання кафедр радіонавігації та радіолокації

Приміщення кафедри локально розміщені на третьому поверсі в корпусі №11.
Кафедра проводить набір абітурієнтів для галузі "Транспорт і транспортна інфраструктура" за напрямом 070102 "Аеронавігація". Ми забезпечуємо професійну підготовку фахівців з управління повітряним рухом, проектно-дослідницької діяльності в області створення та експлуатації радіонавігаційних та радіолокаційних систем.
Всі випускники кафедри мають міжнародний рівень підготовки. Об'єктом їх діяльності є аеронавігаційна система - авіаційні організаційно-адміністративні органи, органи системи обслуговування повітряного руху, системи зв'язку, навігації та спостереження (традиційні та супутникові), наземні і бортові системи (комплекси) авіоніки, метеорологічні системи, системи пошуку та рятування.©Air Navigation Department, NAU. All rights are reserved